www.skpraktik.ru

Пчелка

Корнєєв О.П. Визначник звірів УРСР

СКАЧАТЬ

Скачать в форматах FB2 TXT RTF

Визначник звірів УРСР Корнєєв О.П. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. Визначник звірів УРСР охоплює усіх звірів України і дає можливість віднести кожного звіра до певного виду. У визначнику подано межі поширення, біологію та народногосподарське значення кожного виду. В определителе представлены границы распространения, биологии и народнохозяйственное значение каждого вида. Цю книжку, як посібник, можуть використати вчителі-біологи при вивченні курсу зоології у 7 класі, проведенні екскурсії у природу, а також студенти університетів та педагогічних інститутів спеціальних факультетів під час польової практики.Определитель зверей УССР охватывает всех зверей Украины и позволяет отнести каждого зверя к определенному виду? Эту книгу, как пособие, могут использовать учителя-биологи при изучении курса зоологии в 7 классе, проведении экскурсии в природу, а также студенты университетов и педагогических институтов специальных факультетов при полевой практики.

Загрузки по теме

Дж. Р. Р. Толкин Дети Хурина

Норка Сергей Палач. Дилогия

Alma Lynnes 22143 A Little Bit of Birdsong

Food Safety Magazine 2010-10-11